Ledrens rolle i store og små bedrifter

Det kan være store forskjeller mellom store og små bedrifter, når det kommer til hva som bidrar til suksess. Det begge har til felles, er at begge krever en leder som kan inspirere og motivere sine ansatte. Hvordan dette kan oppnås utgjør muligens den største forskjellen mellom en stor og liten bedrift.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING